beobank.png

AANKOOP AAN 0% VIA FIX PAY

FIX PAY is een optie van de Beobank Partner MasterCard, die verbonden is met een kredietopening van onbepaalde duur, onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en mits wederzijds akkoord. FIX PAY-optie in deelnemende winkels aan 0% debetrente, voor een bedrag van min. 200€ en max. 3.000€.

Voor andere aankopen gelden de gewone kaartvoorwaarden: Het Jaarlijkse Kostenpercentage (JKP) voor een kredietopening van 3.000€ is 12,49% en gaat uit van de volgende veronderstellingen: - een onmiddellijke en volledige opname van die 3.000€ voor de aankoop van goederen en diensten, - een terugbetaling in 12 gelijke maandelijkse betalingstermijnen, bestaande uit gelijke maandelijkse kapitaalaflossingen verhoogd met de debetinteresten aangerekend op het verschuldigd blijvende saldo aan een actuariële rentevoet van 12,13%, - de eerste terugbetaling vindt plaats een maand na de kredietopneming, - de jaarlijkse kaartkosten van 5€ worden aangerekend bij de eerste betalingstermijn.

Actuariële debetrentevoet: 12,13%. Deze rentevoet kan variëren gedurende de duurtijd van het krediet. Rentevoeten van kracht op 20/01/2014, kunnen gewijzigd worden.

Kredietgever: Beobank NV/SA, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel, BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel - IBAN: BE77 9545 4622 6142, BIC: CTBKBEBX. Adverteerder/V.U./Kredietbemiddelaar: Euronics NV, Uilenbaan 90 bus k3, 2160 Wommelgem, BTW BE 0828.595.378, RPR Antwerpen

Naar boven