Be the best Selexion Snake player

Neem deel aan deze actie door in één van de onderstaande winkelpunten op de wedstrijddag Snake in Survival Mode te spelen op de nieuwe Nokia 3310. Onderschat het spel zeker niet, speel mee, behaal de hoogste score van alle Selexionwinkels en win een prijzenpakket ter waarde van € 3310!

Dit prijzenpakket bestaat uit een grote UDH LED -televisie, een bijhorend geluidssysteem, noise-cancelling headphones, en meer...

 

 

Ontdek de nieuwe Nokia Android smartphones

Sta je in de wachtrij? Of beet je Snake net in zijn eigen staart? Geen nood. Er is nog meer te ontdekken dan de Nokia 3310.
De nieuwe Nokia-smartphones bieden nog veel meer puur en onvervalst plezier. Met een modern, sterk en vooral puur design is Nokia terug en beter dan ooit.

Nokia 6

Nokia 6

Nokia 5

Nokia 5

Nokia 3

Nokia 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemende winkels

Selexion Vervaecke-Nollet Izegem

Snake Challenge - 08/07/2017

Meer over deze winkel

Selexion Deleye Menen

Snake Challenge - 08/07/2017

Meer over deze winkel

Wara Genk

Snake Challenge - 15/07/2017

Meer over deze winkel

Selexion Lauryssen Hoogstraten

Snake Challenge - 15/07/2017

Meer over deze winkel

Selexion Elektromic Geel

Snake Challenge - 22/07/2017

Meer over deze winkel

Fotomarkt Tienen

Snake Challenge - 22/07/2017

Meer over deze winkel

Selexion Verfaillie-Bauwens Waardamme

Snake Challenge - 29/07/2017

Meer over deze winkel

Shape Bergen

Snake Challenge - 29/07/2017

Meer over deze winkel

Wedstrijdreglement

Toon het wedstrijdreglement

Art. 1: Organisatie

Euronics Belgium cvba, Uilenbaan 90 K3, 2160 Wommelgem (België), organiseert de Nokia Snake Challenge van 08/07/2017 9u00 tot 29/07/2017 21u00, waarvan de deelname volledig gratis is en zonder aankoopverplichting. Elke deelname aan het spel houdt in de acceptatie van dit reglement, zonder voorbehoud of voorbestaande conditie van de deelnemer. Het niet respecteren van dit reglement door de deelnemer, zal eenvoudigweg resulteren in het ongeldig verklaren van zijn of haar deelname, of tot het terugvorderen van de toegekende prijs, moest het nodig zijn.

Art. 2: Wie kan er spelen?

Dit spel is enkel bestemd voor inwoners van België en Nederland. Om deel te kunnen nemen aan dit spel als minderjarige, moet deze een schriftelijke toestemming van de ouders kunnen voorleggen aan de organiserende maatschappij wanneer deze hierom vraagt. De organiserende maatschappij kan aan iedere minderjarige deelnemer vragen om deze toestemming te bewijzen en, indien nodig, een deelnemer diskwalificeren die deze toestemming niet kan bewijzen. Zijn uitgesloten van deelname aan wedstrijd, en kunnen niet profiteren van enige prijstoewijzing, hetzij direct of indirect, in welke vorm dan ook:
- personeel van de organiserende maatschappij of het agentschap, van zustermaatschappijen, werknemers van de deelnemende retailers, hun leveranciers, met inbegrip van hun families en echtgenoten (huwelijk of echtelijk erkend of niet)
- personen die bedrog hebben gepleegd bij hun deelname aan het spel en het huidige reglement niet hebben gerespecteerd
- mensen die geen bewijs van hun naam, adres, juridische of burgerlijke staat kunnen voorleggen aan de organiserende maatschappij, of onjuiste gegevens hebben doorgegeven
- mensen die het verzamelen, registreren en opslaan van persoonlijke gegevens van hen weigeren die strikt noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de prijsvragen.

Art. 3: Wanneer kan er gespeeld worden?

De Nokia Snake Challenge zal plaatsvinden van 08/07/2017 9u00 tot 29/07/2017 21u00. De Organiserende Maatschappij houdt zich eveneens het recht voor om op elk moment, en zonder verwittiging het spel in zijn huidige staat te verlengen, te schrappen of te onderbreken als de omstandigheden daarom vragen. De verantwoordelijkheid van de Organiserende Maatschappij zal hierdoor niet in het gedrang komen. In de mate van het mogelijk, zullen deze aanpassingen of veranderingen deel uitmaken van voorafgaand verstrekt informatie, langs alle geldige kanalen.

Art. 4: Hoe deel te nemen aan het spel?

Om deel te nemen aan de wedstrijd wordt de deelnemer geacht om naar een deelnemende retailer te gaan, de Snake Challenge te spelen op een Nokia 3310, aanwezig in het winkelpunt, en om een formulier, beschikbaar bij het Snake Challenge team, volledig en correct te laten invullen. Deelname aan het spel is enkel mogelijk tijdens de openingsuren van de desbetreffende retailer en deelnemers moeten beschikken over een Belgisch telefoonnummer bij de Belgische retailers en een Nederlands telefoonnummer bij de Nederlandse retailers. Meedingen naar een prijs kan enkel indien de deelnemer de Snake game speelt in de survival mode. Resultaten die worden bekomen via andere Snake gameplays/modes, worden niet erkend. De score die tijdens de deelname wordt neergezet, dient voor de ranglijst van deelnames. De 10 hoogste scores worden in het winkelpunt gecommuniceerd door middel van een scorebord. Per deelnemende retailer wordt er 1 winnaar geselecteerd met de hoogste score van de Snake game in survival mode die ook mag deelnemen aan de ultieme Snake Challenge Finale in augustus. Meer informatie over de finale wordt later bekendgemaakt. Indien de winnaar van een desbetreffende retailer niet aanwezig kan zijn tijdens de finale, zal de eerstvolgende deelnemer met de hoogste score hieraan mogen deelnemen. De Organiserende Vennootschap kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden in geval van een eventuele stoornis in de deelname procedure aan het spel. In deze gevallen kunnen de deelnemers geen tegenprestatie van welke aard dan ook verwachten.

Art. 5 : Controle van deelname

De deelnemer kan slechts bij 1 retailer deelnemen. De winsten worden beperkt tot slechts één winst per deelnemer (controle op basis van telefoonnummer) voor de hele duur van het spel. Indien een deelnemer bij meerdere retailers deelneemt, telt enkel de hoogste score bij de eerste retailer voor het meedingen naar een prijs. De Organiserende Maatschappij zal de deelname van één of meerdere deelnemers schrappen en annuleren, wanneer wordt vastgesteld dat deze deelnemer zich verdacht gedraagt; hieronder wordt onder meer verstaan: deelname bij verschillende retailers met hetzelfde telefoonnummer, invullen van verkeerdelijk informatie in het formulier,… De Organiserende Maatschappij heeft het exclusieve beslissingsrecht tot uitsluiting of de re-integratie van deelnemers en/of stemmers, met betrekking tot de informatie waarover zij beschikken. In het geval van klachten, volstaat het voor de deelnemers om het bewijs dat ze zich conform de artikels in dit reglement hebben gedragen, aan ons over te geven. Hierdoor kan echter de verantwoordelijkheid van de Organiserende Maatschappij niet worden aangetast. De Organiserende Maatschappij kan ofwel een deel ofwel het gehele spel annuleren als duidelijk blijkt dat er onder gelijk welke vorm fraude wordt gepleegd.

Art. 6: Prijzen

De deelnemer met de hoogste score van de Snake Challenge in survival mode van een desbetreffende retailer ontvangt: een prijzenpakket ter waarde van € 3310. Bij ex aequo zal de winnaar worden bepaald op basis van de schiftingsvraag die vervat zit in het formulier dat beschikbaar is bij het Snake Challenge team. Slechts de elementen die uitdrukkelijk ingesloten zijn in de beschrijving van de winsten worden door de Organiserende Maatschappij voor zijn rekening genomen. Alle andere kosten worden gelaten ten laste van de winnaar. De winnaars worden per telefoon verwittigd (telefoonnummer dat in het winkelpunt door het Snake Challenge team werd gevraagd voor het formulier), behalve gevallen van overmacht. De prijzen worden enkel geleverd op een Belgisch en Nederlands adres. De deelnemers verbinden zich er ook toe alle gegevens op degelijke wijze in te vullen en exacte informatie te verstrekken. Op elk moment zijn de deelnemers verantwoordelijk voor de correctheid van de informatie die ze de Organiserende Maatschappij heeft verstrekt. Er kan ook geen discussie bestaan over de natuur of waarde van de gewonnen prijs. De gewonnen prijs kan op geen enkele manier ingewisseld worden in natura of cash. Als de omstandigheden dat vragen, houdt de Organiserende Maatschappij zich het exclusieve recht voor om de prijs te vervangen door een andere prijs; in dat geval kan de winnaar geen aanspraak maken op een tegemoetkoming die het verschil zou markeren tussen de originele prijs en de nieuw aangeduide prijs. Er wordt slechts één prijs per deelnemer uitgereikt (controle op basis van telefoonnummer dat in het winkelpunt door het Snake Challenge team wordt gevraagd voor het formulier op het moment van zijn/haar deelname aan bovenvermelde spel) over de gehele periode van het spel. In het geval dat de aangeduide winnaar verkeerde of onvolledige gegevens heeft verstrekt, zal zijn/haar deelname niet meer bekeken worden als zijnde winnend en kan hij/zij geen aanspraak meer maken op de prijs.

Art. 7: Persoonlijke gegevens

De persoonlijke informatie van de deelnemers worden door het Snake Challenge team opgevraagd na het spelen van het spel en worden ingevuld in het beschikbare formulier. Het gaat hier om naam, voornaam en telefoonnummer. Het is uitdrukkelijk bepaald dat de gevraagde informatie nodig is om deel te nemen aan het spel. Door deelname geeft de deelnemer toestemming aan de Organiserende Partij om voor een periode van drie maanden vanaf het einde van het spel, zijn naam te gebruiken in het kader van reclame met betrekking tot het spel, zonder dat hiervoor het recht op vergoeding of een ander voordeel aan verbonden is. Het wordt uitdrukkelijk medegedeeld dat de deelname aan het spel en de rechtstreekse of onrechtstreekse inwilliging van een winst de inwilliging zonder voorbehoud impliceert van het inzamelen, het registreren en het behouden van de nominatieve informatie die hem betreft en strikt vereiste informatie is voor het goede beleid van het spel.

Art. 8: Recht op verspreiding van beelden

De gebruiker stemt in met het uitgeven van zijn afbeelding via verschillende media betreffende communicatie over de activatie en erkent dat deze vergunning geen aanleiding kan geven voor enige financiële compensatie onder welke vorm dan ook, buiten dan die voorzien is op grond van dit reglement.

Art. 9: Verantwoordelijkheid

De Organiserende Maatschappij kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor het eventueel disfunctioneren van de deelname aan het spel door eigenschappen die verbonden zijn met het toestel waarop de Snake Challenge wordt gespeeld, het toestel dat de data capteert of enig ander mogelijk disfunctioneren. In dat geval, kunnen de deelnemers geen enkele tegemoetkoming verwachten. De Organiserende Maatschappij is ook niet verantwoordelijk als er een bug in het spel zit en een deelname niet word opgenomen in de lijst. De Organiserende Maatschappij kan niet verantwoordelijk gehouden worden in het geval van eventuele stakingen, of vertraging die zich zouden kunnen voordoen bij het versturen van de prijs waardoor de winnaar niet volledig zou kunnen genieten van zijn/haar prijs. De Organiserende Maatschappij heeft geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft de staat van de levering en/of eventuele diefstal van de per post verzonden prijzen. De Organiserende Maatschappij kan eveneens niet verantwoordelijkheid gehouden worden voor, als door overmacht, onafhankelijk van de wil van de organiserende maatschappij, het spel volledig of gedeeltelijk veranderd moet worden, verkort, uitgesteld of geannuleerd wordt, en dit zonder verwittiging als de omstandigheden daarom zouden vragen. In de mate van het mogelijke, zullen deze veranderingen of wijzigingen deel uitmaken van een vooraf uitgestuurde boodschap langs alle geldige kanalen. Er zal ook geen enkele tegenwaarde aangeboden worden ter compensatie van de aangeboden prijs. Hierdoor, geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn en in te stemmen met het feit dat de Organiserende Maatschappij niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook (persoonlijk, fysiek, materieel, financieel, of anderszins) van een incident dat zich tijdens de deelname aan het spel en een eventueel vervolg voordoet. Omdat het spel volledig gratis en zonder aankoopverplichting is, is het uitdrukkelijk overeengekomen – op basis van rubriek 1152 van het burgerlijke wetboek – dat de aansprakelijkheid van de Organiserende Maatschappijen beperkt is – als zij gedagvaard zou worden – tot een forfaitair bedrag tussen één euro en de gemiddelde commerciële waarde van de hoogste prijs in dit huidig spel.

Art. 10: Klachten

In geval van problemen of klachten, kunnen deelnemers een email sturen naar [email protected] waar hij/zij het probleem zo goed mogelijk omschrijft. De organisator is niet verplicht om op ontvangen mails te antwoorden.

Art. 11: Algemene bepalingen

Deelname aan het spel en de aanvaarding van een winst houd de instemming zonder beperking of kwalificatie van deze verordening en van de resultaten in. Elk geschil zal uitsluitend door de organiserende maatschappij geregeld worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven